Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteessa noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja muita soveltuvia tietosuojalakeja. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, suostumukseen tai sopimukseen. Käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia, kuten tietojen minimointiperiaatetta.

Rekisterinpitäjä

Tapio Heiskanen
policy@oh2th.fi

Rekisterin nimi

Kävijätietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää ja kehittää verkkosivuston toimintaa ja tarjota käyttäjille mahdollisimman hyvä käyttökokemus. Henkilötietoja käsitellään myös tilastollisiin tarkoituksiin, kuten verkkosivuston kävijämäärien seurantaan ja analysointiin sekä markkinointitarkoituksiin, kuten kohdennetun mainonnan tarjoamiseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi ja yhteydenottoihin vastaamiseksi. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan tarkoituksiin, jotka ovat yhteensopivia niiden alkuperäisen keräämisen tarkoituksen kanssa tai joihin rekisteröity on antanut suostumuksensa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat verkkokäyttäytymistietoja, kuten IP-osoitteita, selaintyyppiä, käyttöjärjestelmää, verkkosivujen käyttöä, sivustolla vietettyä aikaa, kävijöiden maantieteellistä sijaintia ja muita vastaavia tietoja.

Google Analytics -palvelun avulla kerättyjä henkilötietoja käytetään verkkosivuston käytön seuraamiseen ja analysointiin. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Google Analytics -palvelussa löytyy Google Analyticsin tietosuojakäytännöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kävijätietoja kerätään Google Analytics -palvelun kautta.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lain edellyttämissä tilanteissa. Google Analytics -palvelun käytön vuoksi kävijätietoja voidaan siirtää Googlelle.

Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista tarkoituksen toteuttamiseksi tai lain edellyttämän ajan. Google Analytics -palvelun käytön vuoksi kävijätietoja säilytetään Google-palvelimilla. Lisätietoja Google Analyticsin tietojen säilyttämisestä löytyy täältä: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=fi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tarkastettavaksi, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista sekä vastustaa tietojensa käsittelyä.

Tietojen suojaus

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niitä suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja hyvän tietosuojakäytännön mukaisesti. Rekisterinpitäjä käyttää tarvittavia teknisiä ja organisatorisia tietoturvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta käytöltä, häviämiseltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Ainoastaan rekisterinpitäjän valtuutetut työntekijät tai yhteistyökumppanit, jotka tarvitsevat henkilötietoja tehtäviensä suorittamiseksi, voivat käsitellä henkilötietoja.

Päivitetty viimeksi: 2023-02-14