DMR – Digital Mobile Radio

Radioamatöörikäytössä digitaaliset radioyhteydet ovat yleistyneet Suomessa ja DMR on näistä yksi tekniikka. Suomessa on hyvin kattava IP-yhteyksin toteutettu radioverkko FinDMR (sivusto työn alla) laajalla käyttäjäkunnalla.

FinDMR-verkko toimii osana kansainvälistä Brandmeister-verkkoa, jolla saavutetaan maailmanlaajuinen ja täysin radioamatöörikäytössä oleva digitaalinen radiopuhelinverkko. Ja vielä ehkäpä maailman suurin radioverkko.

DMR on standardoitu tekniikka, joka tarjoaa yhdellä 12.5 kHz kanavalla kaksi yhtäaikaista ja itsenäistä puhelua. Tähän käytetään TDMA:ta (Time Division Multiple Access) eli aikajakoinen moniliittymätekniikkaa.

Kahden aikavälin käyttö DMR:ssä.

Ohjeita ja tietoa DMR:stä ja siihen liittyvästä tekniikasta