Peräkorpi Rock 2015

Nurmijärvelle Peräkorpeen viettämään musiikintäytteistä viikonloppua. Leiriydytty n. 20:30.